Garantujeme tyto následující požadavky

Pryskyřice vykazuje zdravotní nezávadnost a nevzniká zvýšené zdravotní riziko pro uživatele staveb, v jejichž exteriérech nebo interiérech budou-li předepsaným způsobem aplikovány, dále splňuje podmínky pro použití do potravinářského prostředí (sladovny, mlékárny, atd.).
Pryskyřice odolává teplotním změnám až do 165 °C, vlivem těchto teplotních změn dochází k teplotní roztažnosti podkladu a vlastní pryskyřice, které budou navíc řešeny dilatačními spárami speciální pryskyřicí s až 70 % roztažností.
Díky stejnorodosti pryskyřic 100 % garance nepropustnosti.
Stříkaný sklolaminát jako polymerovaný produkt je naprosto odolný vůči jakýmkoliv formám vody, jak v kapalné, tak i v plynném. Jeho použití jako izolace je nejen proti vodě stojaté, tekoucí ale i tlakové.
Zpolymerovaný produkt lze považovat za zcela antistatický, je možno tuto vlastnost ovlivnit přídavkem vodivých sazí.
Je možno sklolaminát probarvit v jakémkoliv odstínu dle přání objednatele.
Kontrola neporušenosti izolace tzv. poroskopickou zkouškou se závěrečným protokolem.

Další výhody stříkaného sklolaminátu oproti ostatním ochranám železobetonových i ocelových konstrukcí

• Pomocí sklolaminátu a díky jeho snadné aplikaci můžeme řešit tvarově složité detaily konstrukcí a snadné řešení detailů „beton – kov“.
• V případě poškození jímky je samonosný a na konstrukci jímky nezávislý.
• Možnost použití i u starších konstrukcí, nádrží, jímek a záchytných van.
• Vynikající soudržnost s podkladem, pohybující se přes 3 MPa.
• Pomocí stříkaného sklolaminátu je možné jímku vyspádovat potřebným směrem, aniž by se muselo provést spádování podkladu. Snadná aplikovatelnost.
• Snadná vizuální kontrola a rychlá oprava v případě porušení.
• Dojde-li k přerušení aplikace stříkaného sklolaminátu působením povětrnostních vlivů – dochází k bezproblémové napojení na stávající sklolaminát.
• Bezúdržbový provoz.
• Kladné zkušenosti získané firmou MBL spol. s r. o. po dobu 15ti leté aplikace stříkaného sklolaminátu


Povrchová úprava kompozitní technologií
Kompozitní rošty a profily
Sanace železobetonových konstrukcí
Ekologické úpravy energetických rozvoden
Speciální stavební práce a technologie
Pozemní stavby, izolace asfalt. pásy a fóliemi
DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI
ČSN EN ISO 9001:2001
ČSN EN 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
www.mbl-brno.cz