STŘÍKANÝ SKLOLAMINÁT

POLYLAM A CHEMOLAM


Kompozitní technologie POLYLAM a CHEMOLAM

• Sanace ochranných zídek a mostů
• Ekologické úpravy energetických rozvoden
• Sanace a izolace záchytných van, jímek, ploch a nádrží proti chemickým médiím
• Rekonstrukce bazénů, kašen a lagun
• Izolace technologického zařízení

Kompozitní technologie obecně je vrstva polyesterové nebo epoxyvinylesterové pryskyřice naplněné skelným vláknem (25 - 30 % hmotnosti), která se vytváří v několika technologických krocích. Zásadně vždy dochází k míchání vlastní pryskyřice a iniciátoru a tím k započetí polymerizace ve stříkacím zařízení - tedy ve stroji s přesným a stálým nastavením míchacího poměru.
Způsob aplikace stříkáním je možné použít prakticky u všech druhů pryskyřic. Nejmodernější zařízení, které se používá, umožňuje přesné dávkování složek a tím zachování konstantních vlastností v celé ploše a též prostorově přesné nanášení. Speciální patentovaná tryska s tzv. „choperem“ (zařízení dávkující do proudu pryskyřice nasekané skelné vlákno potřebné délky) zajišťuje dokonalé obalení vláken a tím přilnutí k povrchu a velmi přesné a tedy ekonomické stříkání.
Toto zařízení umožňuje nanášet směs na vodorovné a svislé suché plochy i hůře přístupná místa. Dobře lze izolovat místa styků různých materiálů (beton - kov apod.). Vytvářet lze různé tloušťky vrstev od asi 1 mm výše bez omezení a povrchy s různým stupněm hladkosti od hrubého až do „skelného“.
Technologie je vhodná pro použití v těchto oblastech: vytváření a úpravy vnitřních povrchů záchytných a havarijních jímek pod transformátory, kanalizačních potrubí, kolektorů, šachet, nádrží ČOV, sedimentačních nádrží, septiků, jímek splaškových vod, vodojemů, mlékáren, pivovarů, sodovkáren, dep, dílen, silážních jam, zemědělských staveb, bazénů, skládkových hospodářství se zvýšenými nároky na nepropustnost a zvýšenou odolnost vůči agresivnímu prostředí.


Povrchová úprava kompozitní technologií
Kompozitní rošty a profily
Sanace železobetonových konstrukcí
Ekologické úpravy energetických rozvoden
Speciální stavební práce a technologie
Pozemní stavby, izolace asfalt. pásy a fóliemi
DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI
ČSN EN ISO 9001:2001
ČSN EN 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
www.mbl-brno.cz